De korte geschiedenis van het Paletconcert

Het begon allemaal in 2015 met een verzoek van de Hoogeveense componist mevrouw Sonja Schwedersky. Zij had nieuwe muziek gecomponeerd voor de psalmen 118, 42 en 23. Zij vroeg het Toonkunstkoor om de première te zingen. Maar een avond vullen met 3 psalmen, dat kon natuurlijk niet. Het bestuur van het koor ging om tafel met de dirigent Tjalling Wijnstra om te kijken hoe deze drie psalmen omringd konden worden door andere erbij passende stukken om zo een programma te maken voor een zondagmiddagvoorstelling. Er werd gekozen voor drie Nederlandse componisten: Post, Manneke en Wijnstra, aangevuld met een stuk van Brahms, van Piazzola en van Mendelssohn. Zo ontstond een veelkleurig programma dat de naam Muziekpalet kreeg. Het werd een leuk concert met veel afwisseling. Het aanwezige publiek was positief over de gekozen insteek.

Toen er een programma gemaakt moest worden voor najaar 2016 greep het bestuur graag nog een keer terug op het concept van 2015. Dit keer werd als centraal thema gekozen voor “Opera”. Voor het koor was dit repertoire heel anders dan wat er gewoonlijk door een oratoriumkoor gezongen wordt. Het was een hele uitdaging, die door het koor met plezier werd aangegaan.

Het concert werd geweldig, het publiek was enthousiast en het Toonkunstkoor was dik tevreden.

Vanaf toen besloot het bestuur voorlopig van dit concept gebruik te blijven maken voor de najaarsconcerten, en werd de naam officieel "Paletconcert". Dus volgde er in 2017 het Paletconcert met als thema “Requiem”, waarbij er een Requiem werd samengesteld uit delen van requiems van verschillende componisten. Bijzonder was hierbij ook nog dat er gekozen werd voor begeleiding door het Leeuwarder Accordeon Ensemble. Echt waar…..accordeons die de klassieke muziek van requiems speelden. Het was zo mooi en zo verrassend voor het publiek!!

Op 9 november 2018 gaf het Toonkunstkoor dus zijn vierde Paletconcert. Dit keer werd het een avondvullend programma, omdat het koor dit jaar 80 jaar bestaat. Gekozen werd om het publiek te trakteren op een Weense avond. Er werden stukken gezongen van componisten die of in Wenen geboren zijn of lange tijd in Wenen gewoond en gewerkt hebben.