Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Jan van Ingen

Secretaris

Margot Mulder

Penningmeester

Irene Kikkert

Algemeen bestuurslid & notulist

Bert Rooze

Algemeen bestuurslid

Albert Jonkman

Algemeen bestuurslid & bibliothecaris   

Peter Silvis

Algemeen bestuurslid & webmaster

Christine Nijhuis


Bestuursvergaderingen worden van tevoren aangekondigd. Uw vragen of opmerkingen kunt aan één van de bestuursleden kwijt. Ze worden dan behandeld en beantwoord.

Jaarlijks is er in het voorjaar een algemene ledenvergadering. Hierin worden jaarverslag, jaarrekening en begroting gepresenteerd. Tevens kunnen de leden onderwerpen ter bespreking voorleggen.