Toonkunstkoor Hoogeveen

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Gijsje Schepel

Secretaris: Peter Silvis

Penningmeester: Peter Silvis

Algemeen bestuurslid: Albert Jonkman

Algemeen bestuurslid: Geeske Lucardie