Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Peter Silvis

Vice-voorzitter

Jan van Ingen

Secretaris

Margot Mulder

2e Secretaris

Bert Rooze

Penningmeester

Irene Kikkert

2e Penningmeester

Olf Tiessens

Algemeen bestuurslid

Tineke Plomp

Algemeen bestuurslid

Albert Jonkman

Bibliothecaris   

Peter Silvis

Algemeen bestuurslid & webmaster

Christine Nijhuis


Bestuursvergaderingen worden van tevoren aangekondigd. Uw vragen of opmerkingen kunt aan één van de bestuursleden kwijt. Ze worden dan behandeld en beantwoord.

Jaarlijks is er in het voorjaar een algemene ledenvergadering. Hierin worden jaarverslag, jaarrekening en begroting gepresenteerd. Tevens kunnen de leden onderwerpen ter bespreking voorleggen.