Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Peter Silvis

Vice-voorzitter: Jan van Ingen

Secretaris: Margot Mulder

2e secretaris: Bert Rooze

Penningmeester: Irene Kikkert

2e penningmeester: Olf Tiessens

Algemeen bestuurslid: Tineke Plomp