Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Peter Silvis

Vice-voorzitter

Jan van Ingen

Secretaris

Margot Mulder

2e Secretaris

Bert Rooze

Penningmeester

Irene Kikkert

2e Penningmeester

Olf Tiessens

Algemeen bestuurslid

Tineke Plomp

Webmaster

Roel Otten