Een koninklijke erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De erepenning wordt uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. Zijne Majesteit de Koning kent de koninklijke erepenning toe.

Burgemeester Karel Loohuis heeft tijdens het jubileumconcert op 21 december 2013 de koninklijke erepenning uitgereikt aan het Toonkunstkoor Hoogeveen.

Toonkunstkoor Hoogeveen is ontstaan uit de Zang- en Orkestvereniging Hoogeveen, die op haar beurt weer voortkwam uit een fusie van een dameskoor en een dubbel-mannenkwartet.
Het koor is officieel ingeschreven bij de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst (de huidige Vereniging Toonkunst Nederland) op 20 mei 1939. Op dat moment telde het koor 35 leden: 28 zangers en 7 musici, die een orkest vormden. In december 1938 werd het eerste concert gegeven onder de naam Toonkunstkoor. Momenteel is het koor ingeschreven bij de Koninklijke Bond voor Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen.
De eerste officiële jaarvergadering (ledenvergadering) vond plaats een jaar na de officiële toetreding op 9 mei 1940 en werd gehouden in Hotel Homan in Hoogeveen.