Toonkunstkoor Hoogeveen

Contributie

De contributie van het koor bedraagt € 25,-- per maand. De contributie moet bij vooruitbetaling betaald worden in de eerste week van het tijdvak waarvoor u betaalt. De contributie gaat in na het bijwonen van twee proefrepetities ter kennismaking.

De penningmeester ontvangt de contributie graag op: bankrekening, nr.: IBAN NL 45 RABO 0175 4827 21 t.n.v. Toonkunstkoor Hoogeveen te Hoogeveen ovv de periode die u betaalt.


Partituren

Bij de start van een nieuw in te studeren stuk kunnen de leden bij de bibliothecaris aangeven of zij een nieuwe partituur willen kopen of huren.

Het is de bedoeling dat er thuis geoefend wordt. Er wordt gezocht of er een oefen-cd, indien mogelijk per stemsoort, bestaat. Vaak worden oefenbestanden via mail toegestuurd.

De muziek is ook te vinden op Cyberbass of andere muziekwebsites.


Projectleden

De bijdrage die een projectlid betaalt wordt vastgesteld bij aanvang van de deelname. Het bedrag is afgeleid van de contributie die de vaste koorleden betalen.