Lid worden

Lid worden

Het koor oefent iedere donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Oosterkerk aan de Leeuweriklaan te Hoogeveen. De leden zijn afkomstig uit Hoogeveen en uit de wijde omgeving.

U hoeft echt geen jaren achter elkaar lid te blijven, het is mogelijk om voor één seizoen mee te zingen.

Als u er over denkt om lid te worden van het Toonkunstkoor Hoogeveen kunt u maximaal 2x vrijblijvend komen luisteren / meezingen. Mocht u hierna besluiten om lid te worden, dan doet u een kleine stemtest bij de dirigent. Hij besluit na de stemtest of u lid kunt worden van het koor.


Sinds 19 april 2012 is de heer Tjalling Wijnstra onze dirigent.

De dirigent is de muzikaal leider van het koor. Hij kan, eventueel in samenwerking met een zangpedagoog, de kwaliteit van uw zangstem bepalen en u een plaats in het koor aanwijzen.

De repetities vinden elke donderdagavond plaats in de Oosterkerk (Leeuweriklaan) te Hoogeveen van 20.00 tot 22.00 uur. In de pauze (van 21.00 tot 21.15 uur) kunt u koffie of thee verkrijgen. Om 21.00 uur doet de voorzitter of diens plaatsvervanger zonodig mededelingen. De repetitie begint met stemvorming (inzingen).

Zonodig worden er in overleg met de dirigent extra repetities afgesproken. Deze zijn meestal op een zaterdag.


Projectzangers

Zangers die tijdelijk mee zingen, gekoppeld aan één bepaald concert, worden projectleden genoemd.

De bijdrage die een projectlid betaalt wordt vastgesteld bij aanvang van de deelname. Het bedrag is afgeleid van de contributie die de vaste koorleden betalen.


Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email bij de secretaris


Wilt u inlichtingen over het koor, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat of de website www.toonkunstkoorhoogeveen.nl bekijken.