Toonkunstkoor Hoogeveen

Vrienden van Toonkunstkoor Hoogeveen

Toonkunstkoor Hoogeveen wil u graag concerten van goed niveau en met goede solisten blijven bieden. In een tijd dat kosten stijgen en subsidies onder druk staan zijn ondersteuners van buitenaf voor ons koor van groot belang. Als u onze concerten waardeert en vindt dat het Toonkunstkoor Hoogeveen regelmatig moet kunnen blijven optreden, kunt u ons steunen door u op te geven als Vriend van het Toonkunstkoor Hoogeveen: u kunt al Vriend worden en het Toonkunstkoor steunen vanaf € 25 per jaar.


U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0175 482 721 t.n.v. Afdeling Hoogeveen en omstreken voor de maatschappij tot bevordering der toonkunst onder vermelding van "Vriend Toonkunstkoor Hoogeveen”. Vermeldt u daarbij uw naam en (email)adres, zodat wij u eenmaal per jaar op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van ons koor.